ทำให้ทุกวันเป็นการเรียนเพื่อการเรียนรู้

ทำให้ทุกวันเป็นการเรียนเพื่อการเรียนรู้

ผู้ปกครองและคุณครูของ Helen Doron จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนอยู่เสมอ
สิ่งที่ผู้ปกครองมักจะถามอยู่เป็นประจำก็คือ ฉันจะสามารถสอนทักษะอะไรให้กับลูกของฉันได้บ้างเมื่อเขาโตขึ้น? ที่ Helen Doron เรานึกถึงคำถามนี้ในด้านของการศึกษา เราต้องการให้เด็กได้รู้จักการสำรวจ แสดงความเป็นตัวของตัวเอง อยากเรียนรู้ มีความสนุกและสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว เพื่อท้ายที่สุดเด็กจะมีพื้นฐานทางการเรียนที่ดี

การเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้เราได้ค้นพบทักษะที่มีความสำคัญที่สุด นั่นคือ ทำให้ทุกวันเป็นการเรียนเพื่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคนแล้วพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาในลักษณะนี้ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร แม้กระนั้นความรู้ที่เราเก็บสะสมเอาไว้ในสมอง บางครั้งก็ต้องใช้ประสบการณ์ที่เราเจอเพื่อทำความเข้าใจว่าความรู้ที่เราเก็บเอาไว้นั้นมีค่ามากขนาดไหน

ที่นี่เราจะสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการเสริมแรงทางบวก เพื่อตอบรับกับปรัชญาที่ว่า “เรียนรู้เพื่อการเรียนรู้” เด็กๆ ทุกคนเติบโตมาพร้อมกับความสงสัย ดังนั้น “การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้” ของเด็กๆ จึงคล้ายกับฟองน้ำที่จะดูดซึมทุกสิ่ง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กนั้น จะต้องอยู่ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งมารยาทในการเข้าสังคม ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือหน้าที่หลักของ Helen Doron English!

================
Helen Doron English
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ
มานานกว่า 30 ปี ใน 800 สาขาทั่วโลก
สนใจทดลองเรียน สาขาเซ็นทรัล พระรามเก้า
โทร 02-103-4895, 081-870-4095