15 คำถามชวนให้ลูกได้คิดและสร้างทัศนะคติที่ดี

15 คำถามชวนให้ลูกได้คิดและสร้างทัศนะคติที่ดี

ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง เรามีส่วนสำคัญที่จะช่วยฝึกทักษะให้ลูกรู้จักคิด และมีทัศนคติที่ดีในการดำรงชีวิต และ การตั้งคำถามปลายเปิดของพ่อแม่ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะชวนให้ลูกได้พูดคุยสนทนา และ ได้เปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้รู้จักตัวตนของลูกมากยิ่งขึ้น เรามาลองดูคำถามเหล่านี้กันนะคะ

1. ลูกคิดว่ามีคำอะไรบ้าง 5 คำที่ใช้อธิบายตัวตนของลูกได้ดีที่สุด?
คำถามนี้ ชวนให้เด็กได้รู้จักสำรวจและทำความเข้าใจตัวเอง

2. ลูกชอบทำอะไร อะไรบ้างที่ทำให้ลูกมีความสุชที่สุด?
คำถามนี้ ช่วยให้เด็กได้ค้นหาตัวเอง และ ค้นหากิจกรรม แรงบันดาลใจ งานอดิเรก ซึ่งอาจจะนำไปสู่ อาชีพที่สร้างรายได้ ซึ่งทำแล้วมีความสุข

3. มีอะไรบ้างที่ลูกรู้ และ สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย?
คำถามนี้ ช่วยให้เด็กได้ฉุกคิดถึงผู้อื่น นอกเหนือจากตัวเอง และ ทำให้เขาคิดได้ว่าตัวเองสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรบ้าง ทำให้เขาเห็นคุณค่าของตังเอง และ ยังสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้อีกด้วย

4. อะไรคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด หรือ ยอดแย่ที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต?
คำถามนี้ ช่วยให้เด็กได้เข้าใจว่าชีวิตย่อมมีขึ้น มีลง ไม่มีใครที่มีความสุขตลอดเวลา หรือ มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา และ ถ้าลูกมีเรื่องทุกข์ใจ สักวันหนึ่งมันจะผ่านพ้นไป

5. ลูกได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด หรือ ยอดแย่ที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิต?
ประสบการณ์เป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเรา คำถามนี้ช่วยให้เด็กได้หวนระลึกถึงบทเรียน จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง และมีแนวโน้มที่จะทำให้เด็กไม่ทำผิดซ้ำสอง

6. จากสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่ลูกกำลังเรียนรู้ ลูกคิดว่าอะไรจะมีประโยชน์ที่สุดเมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่?
คำถามนี้ เตือนให้เด็กได้คิดถึงอนาคตในวันข้างหน้า ช่วยปลุกจิตใต้สำนึกของเขา และ ทำให้เขาตระหนักถึงวิธีการที่จะนำเขาไปสู่เป้าหมายในอนาคต
หากเด็กได้เข้าใจถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่จะช่วยตระเตรียมเขาสำหรับอนาคตในวันข้างหน้า มันอาจจะช่วยทำให้เด็กมีแรงกระตุ้นต่อการเรียน การศึกษาได้

7. ถ้าลูกสามารถย้อนเวลากลับไปได้สามปี และ ไปเจอตัวเองในอดีต ลูกจะให้คำแนะนำกับตัวเองว่าอย่างไร?
คำถามนี้ อาจจะนำไปสู่บทสนทนาที่น่าสนุก ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจของลูก นอกจากนี้ มันยังช่วยปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีของการเรียนรู้จากความผิดพลาด
และช่วยสอนให้ลูกรู้จักแปรความผิดหวัง หรือบทเรียนในอดีตให้เป็นแรงกระตุ้นเชิงบวก

8. ลูกรู้สึกขอบคุณสิ่งใดบ้างในชีวิตนี้?
คำถามนี้ กระตุ้นให้เด็กได้รู้จักมองโลกในแง่บวก และตระหนักถึงด้านดีงามของชีวิต ทำให้เด็กได้ระลึกถึงผู้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเขา ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน หรือ โรงเรียน

9. ลูกคิดว่าคนนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไร?
มันเป็นเรื่องง่ายที่เด็กจะคิดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเอง และ ละเลยความรู้สึกของคนอื่น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเติบโตขึ้น คือ การเรียนรู้ถึงหัวอกและจิตใจของคนอื่น คำถามนี้จะช่วยให้ลูกของคุณเห็นอกเห็นใจคนอื่น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นคนมีน้ำใจ

10. ลูกคิดว่า ชีวิตของลูกจะเป็นอย่างไรในอนาคต?
คำถามนี้ ช่วยชี้นำให้ลูกรู้จักวางแผนถึงวันข้างหน้า มันอาจจะช่วยลูกให้คิดว่าว่าเขาอยากจะทำอะไร เมื่อโตขึ้น หรือ เขาอยากจะเห็นโลกของเขาเป็นเช่นไร และ จากการสนทนา คุณก็อาจจะได้คำตอบว่าคุณจะสามารถช่วยส่งเสริมลูกได้อย่างไร
บ้าง

11. ลูกคิดว่าเพื่อนๆ คนไหนของลูก ที่พ่อแม่น่าจะชอบที่สุด เพราะอะไร?
เมื่อเด็กโตขึ้น เพื่อนจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในชีวิตของพวกเขา การตั้งคำถามนี้ อาจจะช่วยให้คุณได้ค้นพบว่าเพื่อนคนไหน น่าจะมีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของลูก

12. ถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนมีชื่อเสียง ลูกอยากจะประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงด้านใด?
คำถามนี้ ช่วยชี้นำให้เด็กคิดคำนึงถึงคำนิยามของคำว่า ความสำเร็จ ว่าหมายความว่าอย่างไร เด็กอยากจะให้ผู้คนจดจำเขาว่าอย่างไร คุณอาจจะได้รู้จักต้นแบบ หรือ แรงบันดาลใจของลูกสำหรับความสำเร็จในนิยามของเขา

13. ถ้าลูกเปลี่ยนโลกได้ ลูกจะเปลี่ยนโลกนี้อย่างไร?
งานวิจัยแสดงให้เราเห็นว่าการคาดหวังในเชิงบวก จะสามารถนำความสุขมาให้เราได้ คำถามนี้จะช่วยเสริมสร้างนิสัยให้ลูกรู้จักตั้งความหวัง และ หาวิธีปรับปรุงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น แม้ว่าเด็กจะยังคงเป็นแค่แรงขับเคลื่อนเล็กๆ ส่วนหนึ่งเท่านั้น

14. วันนี้ ลูกจะสามารถช่วยใครสักคนได้อย่างไรบ้าง?
คำถามนี้ ช่วยเสริมสร้างความรักในเพื่อนมนุษย์ให้กับเด็กๆ สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กมีใจเมตตากรุณาต่อคนอื่นๆ

15. ถ้าลูกสามารถออกกฎขึ้นมาได้หนึ่งข้อ ที่ทุกคนในโลกนี้ต้องปฏิบัติตาม ลูกจะออกกฎข้อนี้ว่าอย่างไร และ ทำไม?
คำถามข้อนี้ จะช่วยทำให้เด็กได้ค้นพบข้อเท็จจริงว่า โลกที่เขาอยู่อาศัยนี้มีกฎระเบียบ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม กฎไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษค่ะ แต่เพื่อช่วยสร้างกติกาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
หากเด็กได้ลองออกกฎบ้าง อาจจะช่วยทำให้เขาตระหนักดีว่าเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในสังคม ที่ต้องเคารพในกฎกติกา

แปลและเรียบเรียง โดย ภรณี ภูรีสิทธิ์
บทความต้นฉบับ : http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/15-questions-ask-your-kids-help-them-have-good-mindsets.html