Helen Doron Teachers ต่างจากครูสอนทั่วไปอย่างไร?

หลักสูตรการฝึกอบรมครูของ Helen Doron English มีมาตั้งแต่ปี 1987 เพื่อเตรียมความพร้อมของครูในเรื่องการสอนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนตามหลักการของ Helen Doron ได้ทั่วโลก

 คุณสมบัติของครูที่เราต้องการ คือ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม รักที่จะทำงานกับเด็ก ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลเด็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่เป็นครูต้องสอบให้ผ่าน ก่อนจะรับใบประกาศนียบัตรจากการอบรมของเรา

เราจริงจังในการอบรม เพื่อที่จะให้ครูเกิดความชำนาญอย่างสูงสุด ในหลักสูตรของเราครูทุกคนต้องเรียนรู้เรื่อง Positive Reinforcement จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก ในขณะเดียวกันการอบรมของเราช่วยให้คุณครูมีความสุขในการสอนผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

แนวการสอนของเราไม่ใช่เปิดหนังสือหรือคอมพิวเตอร์สอนเท่านั้น แต่เราสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ครูทุกคนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคลาสเรียน เราต้องการให้เด็กได้รู้จักการสำรวจ แสดงความเป็นตัวของตัวเอง อยากเรียนรู้ มีความสนุกและสนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว เพื่อท้ายที่สุดเด็กจะมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี

ก่อนที่ครูจะทำการสอนได้จริง ครูทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ Helen Doron English ครูที่ผ่านการทดสอบสามารถสอนที่ Helen Doron English ได้กว่า 800 สาขาใน 34 ประเทศทั่วโลก

================
Helen Doron English
สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและวัยรุ่น
นัดหมายเพื่อทดลองเรียนฟรี !!
ที่สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า
โทร 02-103-4895, 081-870-4095