Helen Doron English

สถานบันสอนภาษาอังกฤษสหรับเด็กและวัยรุ่น
หลักสูตรเป็นที่ยอมรับมานานกว่า 30 ปี ใน 800 สาขาทั่วโลก

มาทดลองเรียนฟรี! ก่อนตัดสินใจได้ค่ะ
ที่สาขาเซ็นทรัลพระราม 9
ชั้น 12 โซน Education
โทร 02-103-4895, 081-870-4095
____________________________________
Ten Facts About Helen Doron English !!!
1. จำนวนนักเรียนที่ได้เรียนหลักสูตรของเรา 2,000,000 คนทั่วโลก
2. จำนวนสถาบัน 800 สาขา ใน 4 ทวีป
3. จำนวนคุณครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของเรา 4,000 คน
4. เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 1985
5. มีคอร์สภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะสำหรับเด็ก 3 เดือน ถึง 19 ปี
6. หลักสูตรได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ นักภาษาศาสตร์ และมีงานวิจัยรองรับ
7. ใช้หลักการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ
8. เรียนกลุ่มเล็ก 5-8 คน
9. หลักสูตรมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ทันกับยุคสมัย
10. ที่สำคัญ เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน !!!