เด็กๆ เกิดมาเพื่อเรียนรู้ การใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา

สมองของเด็กจะแตกต่างจากสมองของผู้ใหญ่ในแง่ของโครงสร้างที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะมีการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท

Read more

ทำให้ทุกวันเป็นการเรียนเพื่อการเรียนรู้

ทำให้ทุกวันเป็นการเรียนเพื่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองและคุณครูของ Helen Doron จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนอยู่เสมอ

Read more

Baby’s Best Start คลาสภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-18 เดือน

Baby’s Best Start คลาสภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 3-18 เดือน ปู พื้นฐานภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับลูกน้อย

Read more