เด็กๆ เกิดมาเพื่อเรียนรู้ การใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา

สมองของเด็กจะแตกต่างจากสมองของผู้ใหญ่ในแง่ของโครงสร้างที่ไม่หยุดนิ่ง เพราะมีการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาท
อยู่ตลอดเวลา เด็กวัยสองขวบจะมีเซลล์ประสาทมากกว่าสมองของผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า ซึ่งเด็กควรได้รับการพัฒนาสมองส่วนนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย มิฉะนั้นความสามารถเหล่านี้จะค่อยๆ หายไป

ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของเด็กนั้นยิ่งใหญ่มาก เพราะเขาสามารถเรียนได้ทุกภาษา พวกเขาสามารถเรียนได้มากเท่ากับจำนวนของภาษาที่เขาได้ยินอยู่เป็นประจำ เด็กเท่านั้นที่จะมีความสามารถเช่นนี้ และเฉพาะสมองของเด็กในช่วงวัยนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำได้ การได้ยินภาษาใหม่ๆ มากเท่าไหร่นั้น ไม่ก่อให้เกิดผลเสียแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการช่วยพัฒนาสมองทางด้านการใช้ภาษามากกว่า

หลักสูตรเฉพาะของทาง Helen Doron English เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์พิเศษ นั่นคือ สามารถสอนให้เด็กพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษ พวกเขาจะได้ยินการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องซ้ำๆ หลายครั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่กระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะยังไม่ให้ความสนใจฟังสิ่งต่างๆ ในครั้งแรกที่เขาเรียน แต่ด้วยการสอนซ้ำบ่อยๆ ก็จะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับการออกเสียง การพูด และโครงสร้างประโยคมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุด เด็กๆ จะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย
================
Helen Doron English
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
มีหลักสูตรเป็นที่ยอมรับ
มานานกว่า 30 ปี ใน 800 สาขาทั่วโลก
สนใจทดลองเรียน สาขาเซ็นทรัล พระรามเก้า
โทร 02-103-4895, 081-870-409