40 ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ควรรู้

สำหรับน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง การเรียนรู้ประโยคสำเร็จรูปพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เข้าใจในภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นเช่นกัน บทความนี้ admin เลยมี “40 ประโยคภาษาอังกฤษที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน” มาฝากให้น้องๆ ได้ลองเอาไปฝึกใช้กันค่ะ

1. What’s your name? คุณชื่ออะไร

2. Where are you from? / Where do you come from? คุณมาจากไหน / I’m from … I come from … ฉันมาจาก…….

3. What’s your surname / family name? คุณนามสกุลอะไร

4. What’s your first name? คุณชื่ออะไร

5. What’s your address? ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน

6. Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน / I live in… ฉันอาศัยอยู่ที่…

7. What’s your (tele)phone number? คุณหมายเลขโทรศัพท์อะไร

8. How old are you? คุณอายุเท่าไร / I’m….years old. ฉันอายุ…ปี

9. Where were you born? คุณเกิดเมื่อไร / I was born in…. ฉันเกิดในปี….

10. Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง

11. What do you do? / What’s your job? คุณทำอาชีพอะไร

12. Where did you go? คุณไปไหนมา

13. What did you do? คุณได้ทำอะไร

14. Where were you? คุณอยู่ที่ไหน (แปปไปไหนมา)

15. Have you got a car / job / house / etc.? คุณมีรถ / งาน / บ้าน ฯลฯ หรือเปล่า

16. Have you got any children / friends / books / etc.? คุณมีบุตร / เพื่อน / หนังสือ ฯลฯ บ้างไหม

17. Can you play tennis / golf / football / etc.? คุณเล่นเทนนิส / กอล์ฟ / ฟุตบอล / ฯลฯ เป็นไหม

18. Can you speak English / French / Japanese / etc.? คุณพูดภาษาอังกฤษ/ ฝรั่งเศส / ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้ไหม

19. How do you do. Pleased to meet you. ยินดีที่พบคุณ

20. How are you? คุณสบายดีไหม / Fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ

21. How can I help you? / May I help you? จะให้ช่วยอะไรบ้างครับ / คะ

22. Can I try it on? ฉันขอลองใส่ได้ไหม (กรณีซื้อของ)

23. How much does it cost? / How much is it? คนซื้อ: ราคาเท่าไร

24. How would you like to pay? คนขาย: คุณจะจ่ายยังไงครับ / By credit / cash ด้วยเครดิต / เงินสด

25. Can I pay by credit card / check / debit card? คนซื้อ: ฉันจะจ่ายโดยใช้ บัตรเครดิต / เช็ค / บัตรเดบิต ได้ไหม

26. Have you got something bigger / smaller / lighter / etc.? คนซื้อ: คุณมีตัว ที่ใหญ่กว่า / เล็กกว่า / เบากว่า / ฯลฯ หรือไม่

27. What’s that? นั่นอะไรน่ะ / อะไรนะ?

38. What time is it? เวลาเท่าไร

29. Can / May I open the window? ฉันขอเปิดหน้าต่างได้ไหม / Certainly. It’s hot in here! ได้ซีครับ ข้างในนี่ร้อน

30. Are there any apples / sandwiches / books / etc.? มีแอปเปิ้ล / แซนด๋วิช / หนังสือ / ฯลฯ บ้างไหม

31. Is this your / his / her / etc. book / ball / house / etc.? นี่คือ หนังสือ / ลูกบอล / บ้าน / ฯลฯ ของคุณ / ของเขา / ฯลฯ ใช่ไหมครับ

32. Whose is this / that? สิ่งนี้ / สิ่งนั้น เป็นของใคร

33. What do you like? คุณชอบอะไร / I like playing tennis, reading and listening to music. ฉันชอบเล่นเทนนิส, อ่านหนังสือ และฟังเพลง

34. What does he look like? เขามีลักษณะเป็นยังไง / He’s tall and slim. เขาสูงและผอม

35. What would you like? คุณชอบอะไร

36. What is it like? มันมีลักษณะเป็นอย่างไร

37. What’s the weather like? อากาศเป็นอย่างไร / It’s raining at the moment. ตอนนี้ฝนตก

38. Would you like some coffee / tea / food? คุณจะรับกาแฟ / ชา / อาหาร บ้างไหม

39. Would you like something to drink / eat? จะรับอะไรดื่ม / ทาน ไหมครับ

40. What are you going to do tomorrow / this evening / next week / etc.? คุณกำลังจะทำอะไรพรุ่งนี้ / เย็นนี้ / สัปดาห์หน้า / ฯลฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก: E4thai, wegointer
รูปภาพ: photo.elsoar.com