ABOUT US

Helen Doronหลักสูตรของ Helen Doron ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 1985 โดยคุณ Helen Doron นักภาษาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้วยหลักสูตรที่มีวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ จึงช่วยให้เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่วัยเพียง 3 เดือน โดยใช้หลักการเลียนเสียงภาษาแม่ ผ่านการฟังซ้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปการเสริมแรงจูงใจทางบวก แรงบันดาลใจในการคิดค้นหลักสูตรของคุณ Helen Doron เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ลูกสาววัย 4 ปีของเธอเรียนไวโอลินโดยใช้ทฤษฎีการสอนแบบซูสุกิ (Suzuki Method) Dr. Suzuki เรียกทฤษฎีการสอนของเขาว่า “the mother-tongue approach” ซึ่งเป็นการสอนดนตรี โดยให้เด็กเล่นไวโอลินจากการฟังเพลงก่อนที่จะให้อ่านตัวโน้ตเพลง

โดยแท้จริงแล้ว การที่ Dr. Suzuki ได้พูดถึงการสอนแบบภาษาดนตรีนั้น ทำให้คุณ Helen ตระหนักได้ว่า วิธีการสอนภาษาให้กับเด็กทั่วโลกที่ผ่านมานั้นยังไม่ถูกต้อง เพราะจริงๆ แล้ว พวกเขาจำเป็นต้องเรียนแบบท่วงทำนองของภาษา ซึ่งก็เหมือนกับเด็กแรกเกิดและทารกที่เรียนรู้ภาษาแม่ของเขาจากการฟังคำ ศัพท์และประโยคต่างๆ รวมถึงบทเพลงและนิทานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผนวกกับการได้รับการเสริมแรงทางบวกจากผู้ดูแล ดังนั้น เด็กจึงสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นๆ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบธรรมชาตินี้ได้เช่นกัน อีกทั้งจากการสอนของ Glenn Doman และ Institutes for the Achievement of Human Potential ให้ความสำคัญและสนใจหลักสูตรของ Helen Doron เป็นอย่างมากที่ทำให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจนไม่น่าเชื่อ

ในปัจจุบัน ระบบการเรียนการสอนของ Helen Doron Early English นำเสนอหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอย่างหลากหลาย ตั้งแต่อายุเพียง 3 เดือนขึ้นไปจนเรียนจบระดับมัธยมศึกษา (อายุ 18 ปีในหลายประเทศ) เด็กหลายล้านคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้หลักสูตรนี้ หลักสูตรของ Helen Doron เป็นการสอนผ่านการเล่น เกม นิทาน หนังสือแบบฝึกหัด แผ่นภาพ บัตรคำเล่าเรื่องเพลงและดนตรี ซึ่งช่วยเสริมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ, การออกเสียง หลักไวยกรณ์ คำศัพท์ การอ่านและการเขียนสำหรับเด็กโต การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สนุกสนานและเป็นธรรมชาติ พร้อมกับเป็นการเตรียมตัวสำหรับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษภายใต้บรรยากาศที่ ผ่อนคลายและน่าสนุกสนาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเราได้ที่

www.helendoronenglish.com