7 กิจกรรม ที่พ่อแม่ควรทำ ถ้าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต

7 กิจกรรม ที่พ่อแม่ควรทำ ถ้าอยากให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต

มันไม่ใช่ สิ่งที่คุณทำ เพียงแค่ครั้งหรือสองครั้ง หรือ ทัศนคติที่คุณพึงมี แต่มันคือ สิ่งที่พ่อแม่พึงกระทำทุกเมื่อเชื่อวัน หากต้องการให้ลูกของคุณประสบความสำเร็จในชีวิต

มีคำกล่าวของอริสโตเติลว่า

เราเป็นเช่นสิ่งที่เราทำซ้ำ ๆ ดังนั้น ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำเพียงครั้งเดียว แต่มันคือ นิสัยต่างหาก

และคำกล่าวข้อนี้ ก็เป็นจริงเสมอ ไม่ว่าจะนำมาใช้กับตัวเราเองหรือลูกของเรา และจากผลการศึกษาวิจัยที่พิสูจน์แล้ว นี่คือ 7 สิ่ง ที่พ่อแม่ควรทำทุกวัน หากต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต

1) ให้ลูกทำงานบ้าน
งานบ้านที่ลูกพอจะช่วยทำได้ ไม่ว่าจะเป็น การเอาขยะไปทิ้ง ตัดหญ้า หรือ ล้างจาน ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น แต่มันจะทำให้ชีวิตของลูกคุณดีขึ้นด้วย

2) สอนทักษะทางสังคมให้กับลูก
จากการศึกษามาตลอด 2 ทศวรรษ นักวิจัยที่ Penn State และ Duke University พบว่า เด็กที่มีทักษะในการเข้าสังคมดี จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าทักษะเหล่านี้ คือ การทำงานเป็นกลุ่ม เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และ การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเอง

3) ตั้งความคาดหวังเรื่องการเรียนให้สูง
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า หากพ่อแม่ตั้งความคาดหวังให้ลูกต้องจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ลูกๆ ของพ่อแม่เหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะเรียนจบมหาวิทยาลัย ไม่ว่าพ่อแม่ของเขาจะมีฐานะทางสังคมในระดับไหนก็ตาม

7 กิจกรรม ที่พ่อแม่ควรทำ

4) สอนให้ลูก รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
งานวิจัยหลายชิ้นพบว่า หากเด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องและเพื่อน เขาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าได้ดีกว่า แม้ว่าเขาจะมาจากครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกัน หรือ แยกทางกัน และเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ ในช่วง 3 ขวบปีแรกของชีวิต ก็จะประสบความสำเร็จในวัยเรียนได้ดีกว่า

5) หัดให้ลูกได้ฝึกทักษะทางคณิตศ่าสตร์ ตั้งแต่เล็ก
การช่วยสอนให้ลูกท่องสูตรคูณในวัยประถม หรือ ตื่นเต้น สนุกสนานกับการบวกลบคูณหารตั้งแต่เล็กๆ มีความสำคัญพอๆ กับการอ่านหนังสือ ให้เด็กๆ ฟังตั้งแต่ยังเล็ก

6) สอนให้ลูกรู้จักพยายาม และไม่กลัวที่จะล้มเหลว
พยายามให้ลูกมี Growth Mindset นั่นคือ ให้ลูกมีกรอบความเชื่อที่ว่า คนเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้ง เมื่อเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จากความล้มเหลว และที่ดีไปกว่านั้นคือ หากสอนให้ลูกรู้จักควบคุมสติ อารมณ์ ไม่ให้ความเครียดมาบั่นทอนกำลังใจของเขา หากประสบพบเจอกับความล้มเหลว

SuperKid-660

7) ให้ลูกได้เห็นแบบอย่างในการทำงาน และ ความสำเร็จของคุณเอง
หากคุณต้องการให้ลูกขยันขันแข็ง มีวินัย มีความอดทน คุณเองก็จะต้องทำตัวเป็นต้นแบบให้ลูกเห็น ว่าคุณมีบทบาทหน้าที่ ความสำคัญอย่างไรในครอบครัว สำหรับคุณแม่นั้น หากคุณต้องทำงานไปด้วย เลี้ยงลูกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานในบ้าน หรือ นอกบ้าน นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับลูก เพราะคุณกำลังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก นั่นเอง