5 วิธีสอนเด็กให้รู้คำศัพท์อังกฤษ โดยไม่ต้องแปลเป็นไทย

มาดูกัน…
5 วิธีสอนเด็กให้รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องแปลเป็นไทย

1. ต้องเชื่อมโยงให้เด็กมีข้อมูลของสิ่งนั้นในสมองก่อน เช่น จะสอน cat ก็ชี้ให้ดูแมวของจริง หรือ ตุ๊กตาแมว หรือ ภาพแมว

2. ไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียว ให้ได้ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆ ยิ่งดี เช่น ให้ลูบขนแมว ฟังเสียงแมว It’s a cat. The cat says meaow!!

3. เด็กเรียนรู้จากการทำซ้ำ ๆ … ให้ได้เห็น ได้พูดตามบ่อยๆ it’s a cat.

4. ชมเชยทุกครั้ง เมื่อเด็กพูดถูกต้อง เป็นการสร้างแรงจูงใจทางบวก

5. หากเด็กพูดผิด ไม่พูดว่า “NO”. แต่อาจจะบอกว่า Nice Try. แล้วพูดคำศัพท์ที่ถูกต้อง ให้เด็กพูดตาม